Erdőbénye

Erdőbénye jest najstarszym osiedlem regionu Tokaj-hegyalja, byłym miasteczkiem centralnym. Od czasów zajęcia ojczyzny przez Węgrów (IX/X w) zaliczane jest jako węgierska wieś. Osiedle zostało założone wokół góry Mulató, na początku doliny Aranyosi, tam gdzie spotyka się Alföld (Wielka Nizina Węgierska) i pogórze Zemplén. Na otoczonym górami, bogatym w ciekawostki paleontologiczne i złoża mineralne obszarze zamieszkuje wspólnota 1600 osób.

Jest to według pomiarów środek prowincji winnej (odległy tylko kilka kilometrów, od Tállya, które jest wdług pomiarów środkiem Europy) i wspominane jest w zródłach pisanych w 1404 roku.

Region ten należał do rodziny Berényich, w 1428 roku do Istvána Belecsény-ego, następnie do Istvána Pallagi-niego, potem do rodziny Pálócza, Balázsa Gerencséri, nastepnie w 1486 roku dostała się w rece Rozgonyikich , Lórántffyakich i Rakoczych. Z rak Franciszka II Rakoczego przewędrował przez rece wielu rodzin, by w końcu dostać się w ręce Erdődyków.

W czasie średniowiecza składało się ono z dwóch czesci Mező- i Egyházas-Bénye. Z bardzo dużym zalesieniem i stokami winnic o niezwykłyach możliwościach. Osadownicze Erdőbénye przez wieki byko jednym z najwżniejszych miast regionu Hegyalja posiadąjacym prawo organizowania targów i handlu winem. Od 1604 roku należało do majątku Rakoczego, dzięki czemu rozpoczą się jego rozwój.

Rodzina Rákóczych utworzyła tu ośrodek handlowy, została wybudowana kuria, spod której zaczyna się jeden z najwiekszych od siebie zależnych, system piwnic o wielu pozimach w regionie Hegyalja. W jego skład wchodzą 22 odgałęzienia.

O ważnej roli Erdőbénye w handlu winem świadczy to, że w swoim czasie osiedle zapewniało prace na raz ponad stu bednarzom.

W 1830 roku Ödön Szirmay, pieć kilometrów od Erdőbénye, głeboko posród gór, wybudował osiedle kąpieliskowe na kształt pałacu z pawilonami i gospodą. Położone 260m. n.p.m osiedle kąpieliskowe o klimacie i źródłach mineralnych chronionych przez góry szybko stało się bardzo popularne i wniosło w życie osiedla nową energę.

Kąpielisko Erdőbénye stało się sławnym w całym kraju, gdzie organizowano nie tylko najbardziej zanane bale okresu, ale także średnia wolna szlachta mogła korzystać z jego sal, dzięki czemu w okresię reform (XIX w.) stało się ono jednym z najbardziej znaczących miejsc spotkań inteligencji.

Do znaczących zabytków Erdőbénye trzeba zaliczyć wybudowany w 1548 roku podporowy kościół rzymskokatolicki, świątynie reformatów z 1787 roku, kurie Rákóczych (następnie należała do majątku Szirmaych tj. Ferenczych). W 1831 roku epidamia cholery wyniszczyła mieszkańców osiędla. Na granicy wsi, po stronie góry Mulató, stoi słup wzniesiony na pamiątkę ofiar epidemii tzw. „Koleráskő”.

Illés Pince

Illés Pince
Erdőbénye, Kossuth u. 1.
+36 (47) 396 102
illespince [at] illespince.hu